Ubezpieczenia rolnicze to kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twojego gospodarstwa rolnego, która zapewni Ci spokój ducha podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Ubezpieczymy na życie Ciebie i Twoją rodzinę (choroby, nieszczęśliwe wypadki, inne zdarzenia losowe).

Gwarantujemy pełną ochronę Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta. Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku. Zapewnimy pomoc medyczną i opiekę lekarską.


Kogo ubezpieczamy
  • Osoby fizyczne – rolnicy
  • Osoby prawne (np. spółki z o.o.) i jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszenia) – w zakresie ubezpieczenia sprzętu rolniczego, wyposażenia, ziemiopłodów, zwierząt, czyli tzw. majątku ruchomego. 
Co ubezpieczamy
  • Uprawy rolne
  • Budynki i mienie
  • OC
  • Produkcja zwierzęca
  • Zwierzęta gospodarskie

Uprawy

Bezpieczna Gospodarka Rolna

Budynki i mienie

Ochrona Twojego gospodarstwa rolnego

Zdrowie i Życie

Pełna Ochrona Dla Ciebie I Twoich Bliskich

Zwierzęta Gospodarskie

Ochrona zwierząt I Produkcji w Twoim Gospodarstwie