UBEZPIECZENIA DLA ROLNICTWA

KOMPLEKSOWA OCHRONA TWOJEGO GOSPODARSTWA

Gwarancja pełnej ochrony


Ubezpieczymy na życie Ciebie i Twoją rodzinę (choroby, nieszczęśliwe wypadki, inne zdarzenia losowe)

Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta

Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku

Zapewnimy pomoc medyczną i opiekę lekarską.

Rodzaje ubezpieczeń


OC rolnika

To odpowiedzialność cywilna rolnika oraz wszystkich pracujących w gospodarstwie rolnym. Zadziała w razie przypadkowego wyrządzenia szkody innej osobie.


Ubezpieczenie budynków gospodarskich

To obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Chroni budynki wchodzące w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym skutków działania czynników atmosferycznych. Tego rodzaju polisa obejmuje zarówno dom, jak i pomieszczenia gospodarcze.


Ubezpieczenie upraw

To obowiązkowe dla rolników, którzy pobierają dopłaty, lecz możesz zdecydować się na nie również w pełni dobrowolnie, aby zabezpieczyć się przed utratą plonów (np. z powodu przymrozków i innych złych czynników atmosferycznych).


Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agro-Casco

Można nim objąć maszynę rolniczą dowolnego rodzaju. Ubezpieczenie zapewnia ochronę dla posiadacza maszyny przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje różne rodzaje zagrożeń, takie jak uszkodzenia mechaniczne, pożary, kradzieże, wandalizm czy zdarzenia zewnętrzne, które mogą spowodować uszkodzenia maszyn.


Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Chroni hodowców przed stratami związanymi z chorobami, śmiercią zwierząt, kradzieżą lub uszkodzeniem mienia hodowlanego.


Jak przebiega współpraca z Tobą

Kontakt z doradcą i analiza potrzeb oraz zakresu ochrony

Wyszukiwanie najkorzystniejszych propozycji spośród ofert wielu instytucji ubezpieczeniowych

Pomoc w wyborze najlepszej oferty

Podpisanie umowy

Opieka posprzedażowa